Välkommen till Kronanprojektet!

Stadsutvecklingsprojektet Kronan drivs av Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun. Kronan blir en grön och komplett stadsdel med lägenheter, radhus, villor, förskolor, skola, äldreboende, idrottshall och ett eget centrum med butiker och restauranger. Idag bor omkring 1 700 personer på Kronan. När området är fullt utbyggd 2030 har närmare 2 000 nya bostäder byggts, och 7 000 Luleåbor bor och lever här.