Markanvisning för etapp 2

Luleå kommun har nu valt ut de byggaktörer som får vara med i nästa utvecklingssteg i Luleås nya bostadsområde.

– De tre företag som föreslås få markanvisning och som vi nu jobbar vidare med bidrar till Kronandalens målsättningar för variation av skala, boendeformer och arkitektur. Dessutom finns flera intressanta lösningar gällande exempelvis hållbart resande, mötesplatser och energieffektivisering, det har funnits med i vår bedömning, säger Daniel Rova, Projektledare Kronan.

Den andra etappen av Kronandalen innehåller fyra kvarter med ca 300 nya bostäder, hyresrätter och bostadsrätter. De ligger i anslutning till Träffparken som färdigställs sommaren 2019. Ambitionen är byggstart för etapp två under våren 2019. Formellt sker markanvisning genom beslut i Kommunstyrelsen. Det beräknas kunna ske i december.

Följande byggaktörer föreslås få markanvisning: BoKlok Housing AB, Bolite Bostäder Holding AB samt Magnolia Bostad AB. Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig vad gäller gestaltning, design och utförande.

Följ oss på Facebook

Genom att följa Kronan på Facebook får du information om aktiviteter och nya byggplaner. Vi anordnar öppet hus, joggingtävling, invigningar och mycket annat. Länk till Kronan på Facebook.