Markanvisning stadsdelscentrum

Kommunstyrelsen har godkänt markanvisningen till Boet Bostad & Nischer Properties. De kommer bygga flerfamiljsbostäder i Kronandalens stadsdelscentrum. Byggstart år 2021. Övriga kvarter kommer markanvisas inom kort .