Så skapar vi livskvalitet på Kronan

Vi bygger inte bostäder – vi bygger livskvalitet! Hur då? Kronan blir Luleås nyaste, gröna stadsdel med 7 000 invånare.
Läs mer på Vårt Luleå

Kronan blir Luleås nyaste, gröna stadsdel med 7 000 invånare. Just nu händer det väldigt mycket samtidigt: Kronanhallen och konstverket Forever Young invigdes nyligen, elbussen börjar trafikera Kronan och det nya äldreboendet byggs. Och så alla nya bostäder förstås. Vårt Luleå visar hur Luleås nya naturstad ska se ut år 2030.