Parkering i Kronandalen

Redan när Luleå kommun startade planeringen av stadens nya bostadsområde Kronan genomsyrades arbetet av omställningen till ett hållbart samhälle. Kronan planerades med människan och hållbar utveckling i fokus, det är inte bilen som har högsta prioritet. Läs mer i artikeln nedan.