Minskad översvämningsrisk med naturen som förebild

Vattenspeglar, porlande kanal, våtmarksväxter och ljudkonstverk. Visst låter det trevligare än gatubrunnar och underjordiska rör? Det blir allt vanligare med naturliga metoder som fördröjer och reglerar dagvatten i stället för att leda bort det under jord. Det sättet att tänka har integrerats i Kronandalen, både för att klimatanpassa och för att skapa tilltalande utemiljö.Klicka nedan för att läsa hela artikeln.