Livskraftigt på Kronan

Det händer mycket nu i vårt län med etableringar och utveckling för omställning till hållbarhet i industrin och i andra sektorer.Läs mer nedan:

Livskraftigt på Kronan

Det händer mycket nu i vårt län med etableringar och utveckling för omställning till hållbarhet i industrin och i andra sektorer. Luleå ska växa och kommunen förbereder för att ha 100 000 invånare 2040. Då behövs det bostäder. Många bostäder. Även om höjda råvarupriser och räntor bromsar byggmarknaden just nu så är intresset för att bygga och bo på Kronan fortsatt högt. En del tidplaner förskjuts eftersom de markanvisningar som har lämnats tillbaka ska direktanvisas till andra fastighetsutvecklare. Under tiden fortsätter Kronandalen att utvecklas till en levande stadsdel. Nu går LLT busslinje 6 genom hela kronandalen och livet mellan husen börjar ta form. I kvarteren Vallan och Bindningen har hyresgästerna börjat flytta in (norra entrén mot Bensbyvägen). Parkeringshuset i kvarteret Ullstrumpan och Skidåkaren 1 börjar byggas inom kort.Origoparken färdigställs i höst och den knyts samman med Träffparken i norra entrén genom kanalstråket. Det blir fina platser för rekreation och ytor för lek och rörelse. Även Exercisvägen och tillhörande gång- och cykelvägar färdigställs i höst och snart är belysningen installerad.En stor, öppen multiarena med plats för en rad idrotter och andra aktiviteter planeras att byggas under 2024.Utvecklingen fortsätter. Kronan är en långsiktig och strategisk satsning i en växande, modig och dynamisk stad som ställer om till hållbarhet på alla plan.