Första bilpoolen

Nu startar den första bilpoolen i Kronandalen. Det är Yard Luleå Fastighets AB som tillgängliggör den första bilen.