Detaljplan för Kulturbyn

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen för den del av Kronan som kallas Kulturbyn. Beslutet har vunnit laga kraft den 18 december. Det betyder att arbetet kan fortsätta med utvecklingen av Kulturbyn.