Bygglov till Lerstenen

Lerstenen bygger flerbostadshus på fyra och fem våningar i kvarteret Glidet. Lägenheterna är ettor, tvåor och treor.