Tidplan

Vintern

Gator och VA klart

Vintern

Planering Stadsdelscentrum.

Våren och sommaren

Byggstart hyreslägenheter Heimstaden.