Tidplan

Vintern

Gator och VA klart

Vintern

Planering Stadsdelscentrum.

Här är vi nu

Våren och sommaren

Byggstart hyreslägenheter Heimstaden.