Markanvisning

Markanvisning centrum omfattar ca 400 bostäder med verksamheter i bottenvåning fördelade på fem kvarter, samt ett kvarter för gemensamt P-hus. All kommunikation kring markanvisningen sker på; www.lulea.se/markanvisning
Till dokumenten