Etapp 2 Parken

Etapp 2 ligger intill Träffparken och består av fyra kvarter med flerbostadshus och radhus.

Etapp 2 är belägen vid södra och västra sidan av Träffparken med anslutning via Exercisvägen och Lottagatan. Etapp 2 knyter samman bebyggelsen mellan pågående etapp 1, kvarteret med vård- och omsorgsboende Anoraken och blivande stadsdelscentrum. Luleå kommun har valt två byggaktörer som har fått markanvisning.

Tidplan

Vintern

Gator och VA klart

Vintern

Planering Stadsdelscentrum.

Våren och sommaren

Byggstart hyreslägenheter Heimstaden.