Etapp 2 Parken

Etapp 2 ligger intill Träffparken och består av fyra kvarter med flerbostadshus och radhus.

Etapp 2 är belägen vid södra och västra sidan av Träffparken med anslutning via Exercisvägen och Lottagatan. Etapp 2 knyter samman bebyggelsen mellan pågående etapp 1, kvarteret med vård- och omsorgsboende Anoraken och blivande stadsdelscentrum. Luleå kommun har valt två byggaktörer som har fått markanvisning.

Tidplan

Våren

Bolite & Magnolia bygger hyresrätter i etapp 2, Parken

Här är vi nu

Kvartal 2

Markanvisning 5 kvarter i Stadsdelscentrum

Vår/sommar

Byggstart Riksbyggen, BD Fastigheter, Lerstenen & SHH