Etapp 1 Norra Entrén

Etapp 1 innehåller sex kvarter med ca 480 bostäder. Heimstaden är först ut med byggstart våren 2019.

Kronandalen etapp 1 ligger i den nordöstra delen av Kronan med infart från Bensbyvägen. Luleå kommun har tecknat markanvisningsavtal med sex byggaktörer som kommer att bygga varsitt kvarter. Byggnationerna beräknas påbörjas under 2019. Etapp 1 är totalt ca 45 540 m2 BTA.

Tidplan

Vintern

Gator och VA klart

Vintern

Planering Stadsdelscentrum.

Våren och sommaren

Byggstart hyreslägenheter Heimstaden.